Strona główna

Klinika Transplantologii, Immunologii, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
dawniej
Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych

 

 

 

     Kierownik Kliniki
    Prof. dr hab. med. Magdalena DurlikStruktura Kliniki

Oddział Kliniczny (30 łóżek/hospitalizacja ponad  2000 pacjentów  rocznie), w którym leczeni są  pacjenci po przeszczepieniu nerki, wątroby, nerki i trzustki oraz prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób nerek,  przede wszystkim  pierwotnych  i wtórnych  kłębuszkowych zapaleń nerek. Klinika ściśle współpracuje z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu oraz z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM, w których wykonywane są zabiegi chirurgiczne a także pozostałymi jednostkami Instytutu Transplantologii.  

Ośrodek Dializ Pozaustrojowych (20 stanowisk/14 000 zabiegów hemodializy rocznie), w którym prowadzeni są  chorzy  ze schyłkową niewydolnością nerek leczeni  powtarzanym dializami. W ośrodku wykonywane są również zabiegi plazmaferezy i dializy albuminowej.

Poradnia Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii  opieka nad pacjentami po przeszczepieniu narządów oraz pacjentami z chorobami nerek.

Laboratorium jest medycznym laboratorium diagnostycznym do celów naukowych wpisanym dnia 19.03.2010 r. do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 2996.

Mazowiecki Regionalny Ośrodek Kwalifikacyjny, w którym prowadzona jest kwalifikacja pacjentów do zabiegu przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki z województwa mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego (współpraca z 63 stacjami  dializ).