Jesteś tutaj

Dla pacjentów

Planowe przyjęcia do Kliniki odbywają się na podstawie skierowania do szpitala (do oddziału nefrologicznego lub transplantacyjnego) po uprzedniej konsultacji z prof. dr hab.med. Magdaleną Durlik tel. (22) 502 16 31 lub dr hab. med. Teresą Bączkowską tel. (22) 502 19 59

W celu potwierdzenia planowanego przyjęcia do szpitala w dniu roboczym poprzedzającym hospitalizację prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (22)  502 19 56 w godzinach 08.00 - 10.00. Osobą odpowiedzialną za zapisy jest p. Wiesława Filipek.

Przyjęcia w ustalonym terminie odbywają się w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00.

Przy przyjęciu potrzebne będą: dowód osobisty, ważny dowód ubezpieczenia, skierowanie oraz dotychczasowa dokumentacja medyczna.

Poradnia Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii (pawilon 11D)
Kierownik : dr med. Dorota Miszewska-Szyszkowska

Relestracja tel.: (22) 502 1206;  kom.: 797052363         e-mail:   rej.trans.skdj@uckwum.pl 
Pielęgniarki tel.: (22) 502 1965